เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลยอดการบริจาครายเดือนของกองทุนและกิจกรรมกองทุนที่ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้ว

ยอดบริจาครวม

271,493 ฿

อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2563


เดือนยอดรวม
ยอดยกมาจากปี 2562135,613 บาท
มกราคม 25,000 บาท
กุมภาพันธ์23,339 บาท
มีนาคม28,003 บาท
เมษายน24,151 บาท
พฤษภาคม35,387 บาท

�อ��ุ�มะฮั��ะห�

สมา�มศิษย����ามหาวิ�ยาลัย�า�อ�ี

Proudly powered by WordPress & SeedThemes